12 september 2006

Uke 37 - Blogging

Læringsmål:
  • Navigere: Kunne orientere seg i digital nettverk, dvs. læringsstrategier for bruk av Internett
  • Evaluere: Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom søk, kunne vurdere kvaltiet, relevans, objektivitet og nytte av informasjon i forhold til sammensatte tekster

Resultatet fra undersøkelsen vi foretok første økt ser slik ut:

Har du grunnleggende ferdigheter som feks. det å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Berhersker du word?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Behersker du powerpoint?
Ja (44%)
Nei (33%)
Vet ikke (23%)

Behersker du kommunikasjon med e-post?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Har du laget hjemmeside tidligere?
Ja (77%)
Nei (23%)
Vet ikke (0%)

Vet du hva weblogg er?
Ja (55%)
Nei (45%)

Har du weblogg selv?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en podcast er?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en wiki er?
Nei (66%)
Ja (34%)


Har du bidratt med innhold i en wiki?
Nei (100%)
Ja (0%)

Har du vært borti lydredigering (i feks Goldwave eller Audacity)tidligere?
Nei (88%)
Ja (12%)

Vet du hva rss er?
Nei (100%)
Ja (0%)

Har du kunnskap om hvordan man forminsker bilder ved hjelp av resize og filtype?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en nyhetsleser er (også kalt aggregator på engelsk)?
Nei (88%)
Ja (12%)

Har du kjennskap til kildekritikk slik at du kan vurdere informasjon ut fra: hensikt, relevans, autoritet, aktualitet og innhold?
Nei, jeg trenger eller finner det nyttig med en innføring i emnet for å kunne vurdere kilder (55%)
Ja, jeg føler jeg har god nok kunnskap til å kunne vurdere kilder (45%)
----------------------------------------------------------------------------

  1. Program for uke 37

    Vi begynner fra bunnen av listen og tar en gjennomgang av kildekritikk samt litt om hvordan man kan søke effektivt på internett. Det er ut fra data i undersøkelsen mange som vet mye om dette (45%), og de vil forhåpentligvis kunne bidra med nyttig informasjon underveis.
  2. Vi oppretter hver vår blogg på: www.blogger.com - i felleskap, og legger adressene inn her: Se meny til høyre ->

Lekse: Se og les om filmen: Epic 2014

Blogging, automatisk nyhetsaggresjon, søkemotorer, sosiale nettverk og anbefalingsverktøy skaper en ny situasjon der de tradisjonelle nyhetsredaksjonene havner på siden av folks mediaforbruk. Intelligente brukere av internett får en dypere innsikt i nyhetene enn noen sinne og alle kan delta i den offentlige meningsutvekslingen. (Typisk Tor Andre)

Oppgave: På den første posten i bloggen din, skal du reflektere over hvilket ansvar du har som redaktør av din blogg. Hvordan vil du presentere og organisere innhold på en seriøs måte? Lengden på teksten er ikke det sentrale, men innholdet! Lag en tekst som er nyttig for deg og andre. En tekst du kan se til når du senere skal lage presentasjoner på nett. Leveres innen fredag 15 september!

Ressurssider:

Halden Videregående, har en side som lenker til nyttige arbeidsoppgaver for øvelse i kildekritikk.

Klassens blogger:

(kommer her da altså :O)

Til slutt: På din blogg skal du publisere dokumentasjon over prosesser og podukter som viser innsatts, progresjon og refleksjon - gjennom hele året. Innholdet her vil være gjenstand for evaluering.

En weblogg i undervisningssammenheng har tre intensjoner:

  • Læring/publisering (øke kunnskap og ferdigheter, samt utvikle holdninger)
  • Interaksjon (samarbeidslæring ved kommunikasjon - å kommentere hverandres poster, og evaluere hverandres produkter, refleksjoner etc.)
  • Refleksjon (metakognisjon - drøfting, evaluering)

Se prinsipper for blogging! også in English!

Powerpoint: Kildekritikk og informasjonsøk på Internett