08 mars 2007

Uke 11 - arbeid i PhotoStory 3


Kommentar (se også nederst på siden):
Guttorm Hveem said...

Og så kan ein jo og sjå på http://guttorm.hveem.no/media/photostory/ Det ligg forresten mykje musikk klar til bruk i photostory, prøv "Opprett musikk"

Vi fortsetter arbeidet med å lage digital historie/podcast (se uke 10 for mer info).

Viktige punkter for både podcast og digital historie:Hva bør en podcast eller digital historie inneholde:


 • Hvem vi er (skole/fag)

 • Hvor vi er fra - spesielt for podcast (Tønsberg)

 • Hvem som produserer (navn/klasse/ikt-valgfag)
 • Tid (dato: dag, uke, måned)

 • Musikk: hvor vi har hentet musikken vår (uhørt.no /music.podshow.com)

 • På slutten: Takk for at du hørte på, du kan nå oss på http://mitt_navn.blogspot.com Legg gjerne igjen en kommentar på bloggen vår!

Du må vurdere selv hvordan denne informasjonen presenteres, på begynnelse eller slutt, i form av bilder/tekst/tale. Det viktige er at du har tenkt igjennom det, at det ikke er tilfeldig. Ingenting skal være tilfeldig.

Vær kreativ!


Ressurstips for PhotoStory: Leif Harboe's PhotoStory skritt for skritt!

05 mars 2007

Uke 10 - Storytelling / Podcast

Vi skal i denne økten bestemme tema for vår digitale historie (også kalt Digital Storytelling - DST) eller vår podcast, og begynne arbeidet med innholdet.


Kompetansemål for økten:

Under hovedområde Skape: • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Oppgave:


Lag en blogpost som du kaller Uke 10: Her skal du: 1. Fortell hva du har valgt å lage (DST eller podcast?).

 2. Fortell hva tema i ditt produkt er (hendelse, reise, hobby etc), hvorfor du mener det er nyttig for andre å vite noe om dette. Fortell også hvilke programmer du har tenkt å bruke i arbeidet, hvilke hjelpemidler du har til rådighet eller om det er noe du trenger for å kunne gjennomføre planen, som du ikke har?

 3. Lag en fremdriftsplan for gjennomføringen.
  Når man skal produsere en DST velger man selv om man vil begynne med bilder, manus (storyboard) eller videoklipp.

Ressurser for økten:


”…men hva er egentlig digital storytelling da?” - (Kilde: Huseby skole)

Det som har fått den internasjonale benevnelsen Digital StoryTelling, heretter omtalt som DST, er en sjanger, eller en metode, eller rett og slett bare en uttrykksform som befinner seg i spenningsfeltet mellom en PowerPointpresentasjon og en videofilm. Det dreier seg med andre ord om en annen måte å skape en tekst på, altså et annet eksempel på en multimediær tekst enn det som en videofilm er.

Vi kan godt omtale DST som en kombinasjon av gamle fortellertradisjoner og dagens moderne digitale uttrykk. Mens man i tidligere tider satt rundt peisen på kveldstid og fortalte historier til hverandre, har man i dagens moderne samfunn digitale medier å ta i bruk for å formidle historiene sine.
(...)

Når man skal lage en DST er det visse rammer som bør følges. Disse er:

At du for det første har noe du ønsker å fortelle andre om. Utgangspunktet er altså at du har en idé til en historie (helst selvopplevd, og med et ønske om å dele den med andre).

At du utarbeider et stramt manus på ikke mer enn 200-250 ord, som snakkes inn på videoredigeringsprogrammet som du skal bruke. Din egen stemme er med andre ord veldig sentral i en DST.

At du har 12-15 bilder i digital form (faktisk gjerne enda færre bilder) som redigeres i en bestemt rekkefølge i henhold til manuset ditt.

Utstyrsmessig trenger man:

· Scanner, digitalt kamera,
eller man kan laste ned bilder fra f.eks. Flickr.com

· Et dataprogram for å redigere bildene, f.eks . Adobe Photoshop eller PhotoFiltre

· Et dataprogram for å redigere selve filmen (les: teksten), f.eks PhotoStory eller MovieMaker

Har du i tillegg en god porsjon tålmodighet, litt kreativitet og en stemme som egner seg på film, kommer du langt!

www.digitalbridge.nu

www.digitalefortellinger.com

Filmer
Hva er en podcast?

Den enkle forklaringen: Et radioprogram som publiseres på internett, og hvor lytteren selv kan bestemme når han eller hun ønsker å høre programmet. Man trenger nødvendigvis ikke koble seg opp mot en nyhetsleser eller ha en iPod for å lytte til sendingen. For de fleste foreldre og brukere vil det enkleste og mest naturlige være å gå til siden og laste ned mp3-filen direkte, og spille denne av i for eksempel Windows Mediaplayer. Har du ikke den, kan den lastes ned her.

Den litt vanskelige forklaringen: En podcast er en lydfil som legges ut på internett og som knyttes til en RSS-kode, som kalles feed. Den kan et program (som for eksempel http://feedburner.com) på internett lage gratis for oss. Når vi har en slik kode, og en nettside som støtter denne type teknologi (slik som for eksempel weblogger og wikier gjør) kan vi levere en nyhetsending. Det betyr at de som ønsker fritt kan abonnere på en tjeneste – for eksempel en radiosending eller annet innhold som blir lagt ut på siden. Hver gang innholdet forandres, blir abonnenten automatisk varslet. Abonnementet er gratis og betjenes av en nyhetsleser som for eksempel www.bloglines.com eller man kan få programmet automatisk lastet ned til sin iPod via iTunes.

Chicklets som de kalles, fører deg til ofte til en nettside med feed-koden (det finnes også andre navn på denne typen format: RSS1, RSS2, xml, atom). Om du trykker på en slik vil du – på siden du kommer til – kanskje se en lang og for mange en helt uforståelig html-kode. Adressen i nettleseren (også kalt url-adresse, feks: http://www.ett_eller_annet.com) er hyperkoblingen som gjør at de to programmene (iPoden/nyhetsleseren og nettsiden) kommuniserer med hverandre. Hvis lydfilen ligger på en weblogg eller en wiki – som støtter xml-teknologi – trenger du kun å kopiere url-adressen til din nyhetsleser – om du ønsker å abonnere da vel og merke …

Arbeidsprosessen:

Bearbeid materialet og skriv manus: Dette innebærer planlegging, skrive et utkast, få veiledning, bearbeide teksten, refleksjon, øve på å lese tydelig - og publisere.

Hva bør en podcast inneholde:

Hvem vi er (skole)
 • Hvor vi er (Tønsberg)

 • Hvem som produserer (klasse/ikt-valgfag)

 • Tid (dato: dag, uke, måned)

 • Musikk: hvor vi har hentet musikken vår

 • På slutten: Takk for at du hørte på, du kan nå oss på http://mitt_navn.blogspot.com Legg gjerne igjen en kommentar på siden vår!

 • Litt om innholdet i vår podcast:


  • Målet vårt med å lage podcast er først og fremst at vi skal lære av det vi produserer – lære av det vi lager. Innholdet er det viktigste for oss - og for våre lyttere.

  • Vi skal trene oss på å bruke språket, både skriftlig og muntlig. Språk er et sterkt virkemiddel. Språk kan forandre meninger, tankegang, syn på ting og menneskers handlinger – på både godt og vondt. Dette innebærer et stort ansvar og derfor må vi reflektere (tenke på hvorfor) over innholdets verdi og måten vi presenterer dette på.

  • Vi skal begrunne hvorfor innholdet er viktig. Det som ikke er viktig eller nyttig for oss eller andre – det dumper vi.

  Hvem er våre lyttere?

  Hvem tror du vil komme til å høre på vår podcast? Hvem er ditt publikum?