12 april 2007

Uke 15 - Finish og presentasjon av digital historie

  1. Vi bruker denne økten til å ferdigstille de digitale historiene, og håper det blir tid nok for presentasjon. Vi mistet forige økt pga. fagdag for lærere. Vi får prøve å være ekstra effektive denne økten:Arbeidsplan:

  1. Gjør siste finish på din digitale historie.
  2. Publisere filmen ved å laste den opp på YouTube eller Google f.eks., for så å integrere den på bloggen din (gjennomgang i timen - eller personlig veiledning), og skriv en refleksjonstekst. Hva synes du var vanskelig? Hva var lett? Fikk du veiledning underveis i prosessen (av lærer eller medelev)? Hva kunne du fra før? Hva lærte du? Er du fornøyd med din historie? Hva er du forøyd med/ikke fornøyd med? - og hvorfor (fordi du la mye arbeid i akkurat denne delen f.eks.)?
  3. Les dine medelevers refleksjonstekst, og still minst ett faglig spørsmål til en av dine medelever (personen som sitter til høyre for deg). Du må gjerne stille flere - til andre også.
  4. Sjekk om du har fått kommentar. Publiser denne og gi respons etter beste evne. Diskuter gjerne faglige utfordringer med sidemann, eller veileder hvis du trenger andres syn eller kunnskap.

Vi håper så mange som mulig kommer i mål i løpet av økten slik at vi kan kjøre presentasjoner den siste halvtimen.

Før du kommer til økten - se hvilke 8 ting som leder til suksess.