19 februar 2007

Uke 9 - Lyd

Målet for denne perioden er å lage en digital historie (ca 2-4 min.), eller en podcast (5 - 15 min.).
Du må få godkjent -og kan få hjelp til - tema/ innhold av veileder, før du går igang med arbeidet.

Målet for denne økten er å få kunnskap om hva lyd er, og om hvordan du laster ned lydfiler som du senere skal integrere. Du skal også i denne økten bli introdusert til hvor du kan finne lyd - podsafe musikk og lyder til fritt bruk - som du kan tenke deg å bruke i din digitale historie, eller eventuelt en podcast?

Læringsmål for økten:
Under hovedområde Motta:
 • Grunnleggende ferdigheter: Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, samt beherske enkle ferdigheter i bruk av datamaskin og programvarer.

Under hovedområde Evaluere:

 • Evaluere: Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom søk, kunne vurdere kvalitet, relevans, objektivitet og nytte av informasjon (kildekritikk).

Vi prioriterer oppgavene i den nummererte rekkefølgen 1-3. Oppgave 3 kan du fortsette med hjemme hvis du ikke blir ferdig i økten.

Det forventes at du har minst en lydfil med musikk liggende klar til nedlasting når vi skal begynne å arbeide/bearbeide i Audacity eller i andre aktuelle multimedieprogrammer (Windows Movie Maker og Photo Story 3 feks. - som ligger på våre maskiner.).

Oppgave:


 1. Lag en blogpost som du kaller: Uke 9 - Lyd
  Her skal du gjøre rede for utrykkene: Lydstyrke, Lydens hastighet, Samplingsfrekvens og Bitdybde.

 2. Registrerer deg (hvordan?) Multimediabasen
  Søk (hvordan?) på:
  Søkeord: Lyd, Filtype: Alle, Kategori: Alle. Se igjennom de 2 animasjonenen Lyd og Øret

 3. Registrer deg på http://music.podshow.com/.
  Finn og lagre musikk på Min side. Finner du noe du vil bruke, legger du det i mappen din på harddisken.

Nyttige lenker: