31 desember 2006

Uke 2 - Bilder

I dag skal du utforske bildebehandlingsprogrammet Photofiltre (for å laste ned > English > Downloads > velg norsk nederst ...) som er et gratis bildebehandlingsprogram. Programmet ligger under: Favoritter > Programmer > Photofiltre:

Oppgave:

Opprett først av alt en post på bloggen din som du kaller: Uke 2 - PhotoFiltre - og hent så ditt eget bilde på flickr.com. Du skal i dag lage tre bilder:

 1. Et transparent bilde som du limer inn øverst til høyre på bloggen din.
 2. Et manipulert bilde av deg selv.
 3. Et valgfritt bilde.
 • Skriv refleksjon på bloggen din - lag ny post: Uke 2 - PhotoFiltre - hva beskriv hva du har gjort underveis - fremgangsmåten (tenk kakeoppskrift :O). Hva kunne du fra før? Hva var nytt for deg? Hva lærte du? Samarbeidet du med noen?
 • Gi en kommentar til den til høyre for deg. Still et spørsmål, og gi en tilbakemelding på noe du synes var bra, kreativt etc.

Læringsmål for perioden:

 • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lalge hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.
 • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk
Nedenfor er et utdrag med grunnleggende teori om bilder fra kompendiumet:

Om bilder: Størrelser

De fleste av oss bruker enten en skanner eller et digitalt kamera til å innhente bilder /fotografier fra ett eller annet. Ofte er disse bildene veldig store i utgangspunktet (digitalt bilde ofte på 2000x1500 pixler). Fila som inneholder bildet må ha informasjon om hver og en pixels, slik at det sier seg selv at et så stort bilde vil være relativt plasskrevende. For å gjøre et slikt bilde mindre velger du følgende funksjon:
Høyreklikk ? Resize. En typisk bildestørrelse for et stort bilde (som vises i stor utstrekning på web) er 300x400 pixler. Trenger du ikke annet enn et passfoto kan du nøye deg med toppen 100x150. Pass derfor på at du ikke bruker større bilder enn 300x400 på web. Det å vise et bilde på en nettside krever langt mindre enn det å bruke et bilde for publisering på papir.

Format png, jpg, gif:.
Hvilket format bør jeg velge?

De tre nevnte formatene er brukbare på web, men vi bør velge litt med omhu når vil velger hva slags format vi skal bruke på bildet vårt. Jpg er et bildeformat som kan ta opptil 16,7 millioner farger, og som naturlig har sin fordel når vi skal gjengi et bilde av natur etc. Bilder som inneholder mange ulike fargenyanser etc. bør bruke jpg.
Trenger vi derimot ikke så store fargenyanser, men at det er mer brå overganger, evt et tegnet bilde kan vi nøye oss med et gif-bilde. Gif støtter kun opptil 256 farger, men kan til gjengjeld inneholde bevegelser (serier av bilder, animasjoner).


Kilde: Kompendium - uke 41

Uke 1 - oppsummering

Håper dere har hatt en god jul og at inngangen til 2007 var feiende flott C",)

Vi tar fatt på et nytt semester, og i den forbindelse har jeg lagt ut en semesterplan på wiki'n vår. Den vil bli mer detaljer etterhvert. Siden jeg ikke har hatt dette faget før, blir veien laget underveis som vi går. Siden er lenket i menyen til høyre. Den observante ser også at det ligger et Clustermap der (mer om det i økten).

Tema for januar blir Bilder. I årets første tema, skal vi utforske bildebehandling (mer om dette i økten), men først må vi ha en oppsummering og feridgstille blogger og hjemmesider etter forige semester. Her er et eksempel på hvordan en prosess kan dokumenteres ved blogging.


Oppgave:
 1. Legg inn en post på blogge som heter: Uke 51 - Nettsted. Lag en kort tekst hvor du beksriver hva du har gjort på nettstedet ditt.
 2. Legg inn en kommentar til dem du var responsgruppe for - på dems blogg. Gå til Jeanettet > Elever (se meny) for oversikt over de forskjellige bloggene (hvis du ikke har lenket opp til disse på din blogg, gjør det også).
 3. Sjekk kommentarer på din blogg. Har du fått noen? (Hvis det ikke ligger noen på siden, sjekk mailen din og gå i editor på Posting - i menyen under arkfanen - kanskje det ligger noen under Moderate comments. Godkjenn kommentarene der - og publiser.
 4. Gjør nødvendige eller ønskelige forandringer på nettstedet ditt i henhold til kommentarer eller ting du lærte under presentasjon av nettsted i uke 51.
 5. Loggfør forandringer du har gjort på nettstedet - i post uke 51, og legg inn et clustermap i bloggtemplaten din hvis du ønsker og rekker ... Be om hjelp underveis.


05 desember 2006

Uke 51 - Presentasjon av nettsted!

Onsdag 20 desember - siste samling før jul. Denne økten skal alle presentere nettstedet sitt ved en muntlig presentasjon. Dere (klassen) har selv utarbeidet vurderingskriterier (se nedenfor). Hver og en er også med i en responsgruppe til to andre elever. Ta med deg litt brus/snacks og forbered deg litt i forkant ved å sjekke dine medelevers nettside dagen før slik at du møter forberedt. Se også teksten om responsgiver og mottaker nedenfor. For ordens skyld legges også ved liste over hvem som skal gi respons og få respons - fra hvem :O)

Vurderingskriterier for nettstedet:

 1. Navigasjon: Du skal ha en oversiktlig meny som er lett å navigere i
 2. Regler for Copyright skal følges
 3. Layout: Fargebruk og teksttype vurderes

Vurderingskriterier for muntlig presentasjon:

 1. Bruk faguttrykk
 2. Vær tydelig

Responsgrupper:
Responsgruppen skal gi respons til den som presenterer sitt nettsted. Lærer vil også gi respons - til alle. Andre medelever kan gi respons hvis de ønsker. Nedenfor ligger en oversikt. Finn ut hvem du skal gi respons til, og forbered deg ved å ta en titt innom vedkommendes nettsted før du møter.

Tommy: Får respons fra Stine og Bree
Magne: Får respons fra Bree og Tommy
Daniel: Får respons fra Tommy og Magne
Robin: Får respons fra Magne og Daniel
Per Ole: Får respons fra Daniel og Robin
Joakim: Får respons fra Robin og Per Ole
Anders: Får respons fra Per Ole og Joakim
Bree: Får respons fra Joakim og Anders
Stine: Får respons fra Anders og Bree

Responsgiver skal/kan:

 1. Kommentere det som er positivt ved presentasjonen (i forhold til vurderingskriterier, muntlig fremlegg, organisering av innhold, presentasjon av innhold, faglige/tekniske løsninger som viser bredde og dybde i faget (valg av farger, teksttyper, bruk av kilder/henvisninger etc.)
 2. Stille spørsmål ... til f.eks. det faglige innholdet (Er det noe du ikke forstår, eller kunne tenke deg å vite noe om?)
 3. Være spesifikk, formulere deg konkret ...

Den som mottar respons skal:

 1. Notere seg spørsmålene (på en eller annen måte bør du ta med deg den konstruktive kritikk, slik at du kan forbedre/videreutvikle nettstedet ditt
 2. Spørre om det er noe responsgiver(e) vil ha svar på

Uke 50 - Prøve i It'sLearning

Uke 51 - 13 desember - blir det ingen undervisning som vanlig. Dere trenger ikke møte på skolen!

Vi skal ha en nettbasert test som ligger i It'sLearning. Testen er obligatorisk. Det innebærer at de som ikke har tatt testen innen fristen 13.12.06 klokken 13:30 vil få registrert fravær.

Dere får 3 forsøk i tilfelle dere ønsker å prøve litt først eller i tilfelle det skulle oppstå uforutsette problemer (men trenger ikke bruke mer enn 1). Resultatet av testen blir ikke synlig før fristen går ut (se dato og klokkeslett over).

Karakterskalaen blir som følger:

Karakter 1: 5 - 25%
Karakter 2: 26 - 35%
Karakter 3: 36 - 60%
Karakter 4: 61 - 80%
Karakter 5: 81 - 95%
Karakter 6: 96 - 100%

Testen inneholder sprøsmål hentet fra fagstoff vi har gått igjennom hittil i år. Det er to forskjellige typer spørsmål: flervalgsspørsmål og ja/nei spørsmål. På flervalsspørsmålene kan det være flere riktige eller gale påstander, ikke bare ett.

Dere finner fagstoffet på bloggen vår, enten i slideshare presentasjonene, via lenker og henvisninger i tekstene på bloggpostene eller i kompendiet som ble delt ut i uke 45.

Dere må gjerne også samarbeide og diskutere med hverandre - gjerne ved bruk av nettkommunikasjon (f.eks. ved bruk av MSN-messenger eller chat funksjonen i It'sLearning. Bruk wiki'n vår som ressurs (husk å legg inn ditt bidrag!!!), hverandres blogger (jobb med loggføringen!!!), søk på nett osv. - alle hjelpemidler er tillatt.

Lykke til c",)

Uke 49 - Vurderingkriterier for nettsted

Program for økten:

 1. Info om uke 50 og 51
 2. Arbeid med vurderingskriterier, opprettelse av responsgrupper og videre arbeid med oppgaver/nettsted

En digital mappe (din blogg) er et redskap for produksjon, dokumentasjon og evaluering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger - altså din kompetanse i et fagområde. IKT-valgfag, er basert på et sosiokulturelt læringssyn. Dette innebærer i praksis en åpen og kollektiv arbeidsform hvor man villig deler kunnskap gjennom samarbeid, interaksjon og kommunikative prosesser (som feks å gi hverandre kommentarer på blogg). Vi kaller dette et transparent læringssystem hvor læring har følgende tre faser:

 1. Samarbeidslæring: Hvor vi produserer fellestekster, har faglig fordypning, jobber prosjektorientert (problembasert), prosessorientert (prosessorienter skriving), fordyper oss i faget og deltar i dialog.
 2. Refleksjon: Vi foretar egenvurdering og drøfter i felleskap slik at vurderingen ikke blir for subjektiv.
 3. Evaluering: Foregår underveis - altså hele tiden, og skal øke kunnskaper og ferdigheter, samt stimulere til innsats og gode holdninger.

Vi har denne terminen 9 arbeidskrav, ( nr. 7 i dag og nr. 8 på It'sLearning) hvor det siste i år er å etablere et nettsted. I de seks foregående, har læringsfase 1, 2 og 3 alle vært aktuelle underveis. Dere har fått mulighet til å - enten individuelt eller i gruppe - anvende ulike former for kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til de forskjellige læringsmål.

I denne økten skal dere først utforme vurderingskriterier som skal ligge til grunn for vurdering av arbeidskrav 9 - Presentasjon av nettsted i uke 51. Presentasjonen er muntlig og det stilles krav til bruk av prosjektor.

 • Oppgave1 - gruppeoppgave: Vi diskuterer i felleskap vurderingskriterier for arbeidskrav 9.
 • Oppgave 2 - vi oppretter responsgrupper til uke 51
 • Oppgave 3 - individuell: Legg ut en bloggpost som du kaller: Uke - 49 og lag en overskrift: Vurderingskriterier for nettsted
  Skriv inn de vurderingskriteriene klassen i felleskap er enige om at skal ligge til grunn for vurderingen av nettstedet. I etterkant jobber vi videre med nettstedet og loggføringen/refleksjonsteksten hvor vi begrunner de valg vi foretar i oppbyggingen av nettstedet.

28 november 2006

Uke 48 - arbeidsøkt

Vi fortsetter med nettstedet vårt.
 • Opprett en html-side på nettstedet ditt, hvor du presenterer deg selv.
 • Legg inn lenker til medelevers nettsider

Alle har fått tilbakemelding på mappekravene. Det er mange som trenger å arbeide mer med mappekravene (oppgavene). På elevsiden ligger en oversikt over gjennomgående mangler og minstekrav for godkjenning av mappekravene. Se gjennom listen slik at du kan spørre lærer eller medelever hvis det er noe du trenger veiledning i.

19 november 2006

Uke 47 - arbeidsøkt

Læringsmål:

 • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lalge hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Vi skal i ukene frem mot jul arbeide med å lage hjemmeside/nettsted ved bruk av FrontPage.

Vi skal i ukene frem mot jul arbeide med å lage hjemmeside/nettsted ved bruk av FrontPage.
22.11.06: Videre jobbing med FrontPage/mappekrav. Oppsummering, spørsmål. Tid for ting vi ikke har rukket. Innspill etc.

De fleste er nå i gang med eget nettsted :O), og det er viktig at prosessen dokumenteres på bloggen. Sjekk foresten ut
Stines blogpost for uke 45, hun har funnet en tekstbasert FrontPage veiledning som mange vil kunne gjøre seg god nytte av... Hva er foresten fordelene eller ulempene med tekst/screencast veiledninger? Hva foretrekker du? Hvorfor? Når?

14 november 2006

Uke 46 - Nettsted og fargevalg

Læringsmål:

 • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Vi skal i ukene frem mot jul arbeide med å lage hjemmeside/nettsted ved bruk av FrontPage.

02 november 2006

Uke 45 - Tema: Nettsted

Læringsmål:

 • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Vi skal i ukene frem mot jul arbeide med å lage hjemmeside/nettsted ved bruk av FrontPage.

 • Kompendium for tema: Nettsted med oppgavebeskrivelser, foreløpig plan for ukene fremover og faglig innhold.
 • FrontPage kurs: Denne nettsiden har flere forskjellige screencaster hvor man lærer seg å bruke programmet. Det er ellers mange tips og øvelser i kompendiumet.

Denne økten skal vi gjennomgå:

 • Mappekrav for tema: Nettsted
 • Filoverføring, (SSH)
 • Mappestruktur, torgmodell
 • FrontPage (oppstart)
 • Tabeller m.m.
 • Lenker
 • Lovlige filnavn

19 oktober 2006

Uke 44 - Opphavsrett /arbeidsøkt

Læringsmål:
 • Evaluere: Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom søk, kunne vurdere kvalitet, relevans, objektivitet og nytte av informasjon (kildekritikk).

Vi har i ukene 36-43 arbeidet med Personlige publiseringsmetoder: blogg og wiki. Vi har nå fått opprettet plass på server, og skal fremover også arbeide med hjemmeside - ved bruk av FrontPage. Før vi tar fatt på det, skal vi bli kjent med opphavsrett, copyright og creative commonds. Når vi produserer nettsider, er det helt nødvendig å sette seg godt inn i lovverket. Vi skal denne uken derfor lage en ny side på wiki, som skal hete Opphavsrett, slik at vi senere kan bruke denne som oppslagsverk hvis vi er i tvil under produksjon av tekst, lyd og/eller bilde.

I denne økten skal vi:

Se kortfilmen om hvordan Creative Commons fungerer i motsetning til Copyright. Er engelsken vanskelig så kan du også gå til den den svenske CC side.

Clara.no har en Guide som leder deg til informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale (VERKSTYPER) og aktuelle former for bruk (BRUKSMÅTER). Du kan velge en kombinasjon av verkstype og bruksmåte og søke deg frem til retningslinjene som gjelder for den spesifikke typen bruk du angir.

Oppgave:


Dere skal jobbe som et team - og fordele oppgavene nedenfor etter demokratiske prinsipper (mer om dette i timen) og produsere følgende informasjon på wikisiden vår:

 • Lag ny side: Opphavsrett på wikiens Temasider. Siden (som skal hyperlenkes) skal inneholde følgende punkter/overskrifter:
 • Åndsverksloven §1 (har du denne oppgaven, skal du skrive og forklare denne loven for leserne av klassens wiki)
 • Åndsverksloven §2
 • Opphavsrettens § 21
 • Hva er Creative Commons? (har du denne oppgaven så forklarer du hvordan CC's forskjellige lisenser fungerer)
 • Hva er Tono? (bruk det du har lært og søk etter info på nett - beskriv Tono's organisering og virksomhet)
 • Hva er clara? (se oppgavebeskrivelsen over)

Vi fordeler oppgaver. Når alle har skrevet sitt bidrag på wiki'n, blir det en muntlig fremleggelse fra hvert punkt. Blir det tid til overs, får dere en diskusjonsoppgave - leveres ut i timen.

21 september 2006

Uke 43 - Wiki / arbeidsøkt

Læringsmål:

 • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk (...)flickr siden vår

De som ikke var tilstede onsdag 18.10.06, kan lese posten nedenfor - uke 42 - og gjøre oppgavene. Står dere fast, så send gjerne en mail.

Uke 42 - Wiki's

Læringsmål:

 • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk (...)

Hva er wiki? Denne økten skal vi utforske wiki ... Allerede forige økt fikk dere en forsmak på wiki'n Wetpaint

Her er et eksempel på en wiki om: Hva er en wiki?, den er på engelsk. Vi skal utvikle en ressurside for klassen på www.wikispaces.com: Den heter: http://ikt-valgfag.wikispaces.com/ Her skal vi bruke hverandres (klassens) ressurser, og skape felles dokumenter. Gjør deg derfor flid med teksten din!

Oppgaver for økten:

 1. Legg inn lenke fra klassens wiki til bloggen din.
 2. Legg inn tekst på klassens wiki: Her skal du ved å gå til siden (se i menyen til venstre): Temasider, klikke deg videre til siden for Wiki, og enten starte eller fortsette på innhold under overskriftene der, og legge inn minst 1 lenke i denne teksten, som er en beskrivende tekst. Det er to overskrifter:
 • Hva er wiki?: Hva betyr ordet? Hvem laget det? Hvor kommer det fra?
 • Wiki som programvare/applikasjon: Hva slags verktøy er wiki? Hvilken rolle får brukeren? Beskriv dens funksjoner (arkfanene).

Gå etterpå inn i diskusjonsforumet på wiki'en og legg inn din kommentar til diskusjonen:

 • Hva kan wiki brukes til?

Gå også inn på dashboard i bloggen din. Publiser kommentaren på oppgaven - hvis du har en ...

Uke 41 - Nyhetsleser

Læringsmål:

 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder
 • Laste ned: Kunne laste ned ulike (...) informasjonstyper på internett


Program for dagen:

 1. Hva er nyhetsstrømmer (RSS) og hvordan fungerer teknologien?
 2. Vi setter opp vår egen nyhetsleser
 3. Legger inn feed

Oppgave:

Klassen skriver en fellestekst:

Du har fått en invitasjon på e-post, og skal bidra på klassens wiki. Følg lenken i e-posten, klikk deg inn på Nyhetsstrømmer i menyen til venstre på wiki'en. Her legger du inn tekst på sidene: Hva er en nyhetsleser? og Hva er RSS?
Uke 39 - Blogging

Læringsmål:
 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder.
Vi fortsetter med bloggene våre...

Vi fortsetter med bloggene våre ...

Program for økten:

 1. Kort om innhold i blogg
 2. Vi ser filmen: Weblogg in education
 3. Ta bilder av de som mangler ...
 4. Oppgaver:

Gruppeoppgave:
Jobb i par og diskuter/reflekter og skriv en post dere kaller: Blogging - uke 38 , som et refleksjonsnotat, hvor dere besvarer spørsmålene:

 • Hva er en weblogg?
 • Hvem kan blogge?
 • Hvorfor blogge?

Legg inn minst 3 lenker i teksten din (en på hvert spørsmål), hvor du henviser til andre kilder.

Induviduell oppgave:

Finn en blogg på www som du synes formidler innhold av verdi.
Begrunn valget ditt. Hvorfor er dette innholdet, eller denne bloggen nyttig for andre?
Du kan f.eks. bruke en av disse blogsøkemotorene:

Bruk kunnskap fra uke 37, og ressursidene der, for å arbeide effektivt, trygt og kritisk.

Både denne og oppgaven fra uke 37 leveres før høstferien. Lykke til :O)Hvorfor skrive refleksjon?
Når det gjelder mappearbeid - bloggen er vår digitale mappe - så skal det som ligger i den av tekster, lyd, bilder, filmer etc. være dokumentere læringsprodukter og læringsprosesser. Da forstår du sikkert at det er viktig for din del at teksten er så beskrivende så mulig. En god måte å bli en god skriver på, er å se til andre.

Hvordan skrive refleksjon? Produktene du legger ved, skal underbygge og dokumentere det du tar for deg i refleksjonsteksten. Det må være en sammenheng mellom produkt og prosessbeskrivelsen. Hvis du f.eks har laget et bilde ved bruk av effekter i et bildebehandlingsprogram, så kan du dokumentere læringsprosessen ved å vise mer enn bare det ferdige bildet og teksten. Du kan vise til hva du startet med, hvordan det så ut halveis osv. og fortelle hvilke funksjoner du skrittvis brukte.
Det finnes mange måter å skrive refleksjonstekster på. Teksten er viktig når det gjelder å få frem læringsprosessens stadier- hvor kunnskap, praksis og teori flettes sammen. Kanskje kan disse punktene hjelpe deg når det gjelder å beskrive prosesser:


 • Hva har jeg gjort? - har du produsert et produkt (en lydfil, en nettside, et bilde, en artikkel ...)
 • Hvem har jeg gjort det med? - har du arbeidet alene eller i gruppe? Fikk jeg veiledning underveis, av lærer eller medelever, familie eller venner?
 • Hvordan har jeg gjort det? - Det kan være logger eller notater i forbindelse med forelesninger, undervisningsopplegg eller faglitteratur, utdrag fra nettdiskusjoner, sitater fra tekster du/gruppa har utarbeidet, skriftlig respons fra faglærere/medstudenter osv.
 • Hvorfor har jeg gjort det? - Dette kan knyttes til mål for undervisningen, i fagplaner eller læreplaner. Blogg-verktøyet er perfekt for å skrive refleksjonstekster. Man kan lage en utvidet tekst (utvidet fordi man kan lenke til andres tekster, bilder, lydfiler, filmer osv, for så å publisere den, og få tilbakemelding. Publiseringen innebærer at du har et ansvar i forhold til lover og regler. Når vi får plass på server, kan vi lenke til filmer, animasjoner, lydfiler m.m. Og jo mer korrekt beskrivende ditt innhold er, jo mer status og respekt får du fra lesere. Vi skal sammen gjøre hverandre gode, ved å bruke kommentarfunksjonen.


google eller på alltheweb live searc kan du søke etter eksempler på refleksjonstekster eller etter tips om refleksjonstekster.

Om kommentering:
Husk at målet med å gi hverandre kommentarer, er at vi skal gjøre hverandre bedre - ikke dårligere. Det er ofte lettere å se andres mangler, og kommentering er derfor en måte plastre hverandre omsorgsfult på. Hvis jeg ikke har forklart meg godt nok i en tekst, så vil andre ikke forstå meningen i innholdet jeg prøver å formidle. At man da stiller seg undrende, og formidler denne undringen til den som har skrevet teksten - meg, gjør at jeg som skribent får en mulighet til å forbedre teksten (blir en bedre skriver), og at jeg kanskje blir mer bevisst min egen kunnskap på området. Jeg kan også lære mer ved at jeg får et innblikk i andres synspunkter også. Det at noen viser til noe jeg har gjort som er bra, gjør at jeg blir bevisst hva jeg gjorde riktig, og fremgansmåten vil da være lettere å huske en annen gang jeg får bruk for kunnskapen jeg har tilegnet meg.

Så derfor, når du kommenterer:

 • Still (minst) et spørsmål eller to, om noe du undrer deg over i din medelevs tekst (hva mener du med? hvorfor er det slik at? - bruk spørreordene: hva, hvem, hvilke, hvordan, hvorfor osv.
 • Gi (minst) en positiv tilbakemelding på noe du synes vedkommende gjorde bra. Et godt valg, hva du likte med ..., noe du ikke hadde tenkt på før, noe du mener har verdi for andre å vite, kanskje fikk du selv noen nye ideer, så det fra et annet perspektiv, ... osv...

17 september 2006

Uke 38 - Blogging

Læringsmål:
 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder.
Vi fortsetter med bloggene våre...

 1. Hvordan legge inn bilde på bloggen? Vi har lagt inn bilde i post, og har lagt inn bilde på forsiden.
 2. Hvordan lenke opp en ny side, og legge denne inn i menyen?

Hvis du ikke har fått opprettet blogg, gå til:

http://stud.hive.no/~jeanberg/captivate/blogger_feedburner.swf

Der finner du en screencast som gir deg en innføring opprettelse av blogg på www.blogger.com, ikke en så veldig bra en- men brukbar. Det er kun første del av screencasten som tar for seg Blogger, den andre delen tar for seg Feedburner, et annet program vi skal bli kjent med litt senere. Skulle gjerne laget en ny og bedre, men venter fremdeles på at vi skal få plass på server ..., så da får denne holde så lenge.


NB til dere som ikke var tilstede!

 1. Siden det var mange som var borte skyver vi oppgaven en uke frem. Ingen har levert oppgaven fra forige uke (se program for uke 37)! Hvorfor? Jeg antar at jeg ikke har vært tydelig nok i formidling av selve oppgaven - så jeg tar litt av skylda, men mener at jeg var ganske klar på viktigheten av å følge med på denne siden. Sjekk e-mailen din minst en gang i døgnet - og gjør det til en god vane, det er en del av din digitale kompetanse ...
 2. Kanskje noen i klassen din som var på denne økten, har mulighet til å vise deg hvordan vi la inn bilde i post og på forside, samt lenke i meny. Det skader ikke å prøve :O)

12 september 2006

Uke 37 - Blogging

Læringsmål:
 • Navigere: Kunne orientere seg i digital nettverk, dvs. læringsstrategier for bruk av Internett
 • Evaluere: Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom søk, kunne vurdere kvaltiet, relevans, objektivitet og nytte av informasjon i forhold til sammensatte tekster

Resultatet fra undersøkelsen vi foretok første økt ser slik ut:

Har du grunnleggende ferdigheter som feks. det å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Berhersker du word?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Behersker du powerpoint?
Ja (44%)
Nei (33%)
Vet ikke (23%)

Behersker du kommunikasjon med e-post?
Ja (100%)
Nei (0%)
Vet ikke (0%)

Har du laget hjemmeside tidligere?
Ja (77%)
Nei (23%)
Vet ikke (0%)

Vet du hva weblogg er?
Ja (55%)
Nei (45%)

Har du weblogg selv?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en podcast er?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en wiki er?
Nei (66%)
Ja (34%)


Har du bidratt med innhold i en wiki?
Nei (100%)
Ja (0%)

Har du vært borti lydredigering (i feks Goldwave eller Audacity)tidligere?
Nei (88%)
Ja (12%)

Vet du hva rss er?
Nei (100%)
Ja (0%)

Har du kunnskap om hvordan man forminsker bilder ved hjelp av resize og filtype?
Nei (77%)
Ja (23%)

Vet du hva en nyhetsleser er (også kalt aggregator på engelsk)?
Nei (88%)
Ja (12%)

Har du kjennskap til kildekritikk slik at du kan vurdere informasjon ut fra: hensikt, relevans, autoritet, aktualitet og innhold?
Nei, jeg trenger eller finner det nyttig med en innføring i emnet for å kunne vurdere kilder (55%)
Ja, jeg føler jeg har god nok kunnskap til å kunne vurdere kilder (45%)
----------------------------------------------------------------------------

 1. Program for uke 37

  Vi begynner fra bunnen av listen og tar en gjennomgang av kildekritikk samt litt om hvordan man kan søke effektivt på internett. Det er ut fra data i undersøkelsen mange som vet mye om dette (45%), og de vil forhåpentligvis kunne bidra med nyttig informasjon underveis.
 2. Vi oppretter hver vår blogg på: www.blogger.com - i felleskap, og legger adressene inn her: Se meny til høyre ->

Lekse: Se og les om filmen: Epic 2014

Blogging, automatisk nyhetsaggresjon, søkemotorer, sosiale nettverk og anbefalingsverktøy skaper en ny situasjon der de tradisjonelle nyhetsredaksjonene havner på siden av folks mediaforbruk. Intelligente brukere av internett får en dypere innsikt i nyhetene enn noen sinne og alle kan delta i den offentlige meningsutvekslingen. (Typisk Tor Andre)

Oppgave: På den første posten i bloggen din, skal du reflektere over hvilket ansvar du har som redaktør av din blogg. Hvordan vil du presentere og organisere innhold på en seriøs måte? Lengden på teksten er ikke det sentrale, men innholdet! Lag en tekst som er nyttig for deg og andre. En tekst du kan se til når du senere skal lage presentasjoner på nett. Leveres innen fredag 15 september!

Ressurssider:

Halden Videregående, har en side som lenker til nyttige arbeidsoppgaver for øvelse i kildekritikk.

Klassens blogger:

(kommer her da altså :O)

Til slutt: På din blogg skal du publisere dokumentasjon over prosesser og podukter som viser innsatts, progresjon og refleksjon - gjennom hele året. Innholdet her vil være gjenstand for evaluering.

En weblogg i undervisningssammenheng har tre intensjoner:

 • Læring/publisering (øke kunnskap og ferdigheter, samt utvikle holdninger)
 • Interaksjon (samarbeidslæring ved kommunikasjon - å kommentere hverandres poster, og evaluere hverandres produkter, refleksjoner etc.)
 • Refleksjon (metakognisjon - drøfting, evaluering)

Se prinsipper for blogging! også in English!

Powerpoint: Kildekritikk og informasjonsøk på Internett31 august 2006

Velkommen til IKT valgfag - uke 36

Program for dagen: 1. Presentasjonsrunde: Hva heter vi, hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor vil vi?
 2. Vi lager navnskilt, tar bilder, registrerer navn og e-postadresser
 3. Klassens førstehjelpsskrin!


Oppgave: Her ligger en noen spørsmål knyttet til digital kompetanse - som alle må svare på. Dette er et forsøk på å kartlegge klassens samlede digitale kompetanse. Det er nyttig i forhold til å utnytte hverandres kompetanse. Undersøkelsen er laget med verktøyet: www.misterpoll.com - her kan du lage egne tester på 1-2-3! Alt du trenger er en e-postadresse.