02 november 2006

Uke 45 - Tema: Nettsted

Læringsmål:

  • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Vi skal i ukene frem mot jul arbeide med å lage hjemmeside/nettsted ved bruk av FrontPage.

  • Kompendium for tema: Nettsted med oppgavebeskrivelser, foreløpig plan for ukene fremover og faglig innhold.
  • FrontPage kurs: Denne nettsiden har flere forskjellige screencaster hvor man lærer seg å bruke programmet. Det er ellers mange tips og øvelser i kompendiumet.

Denne økten skal vi gjennomgå:

  • Mappekrav for tema: Nettsted
  • Filoverføring, (SSH)
  • Mappestruktur, torgmodell
  • FrontPage (oppstart)
  • Tabeller m.m.
  • Lenker
  • Lovlige filnavn

Ingen kommentarer: