19 oktober 2006

Uke 44 - Opphavsrett /arbeidsøkt

Læringsmål:
  • Evaluere: Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom søk, kunne vurdere kvalitet, relevans, objektivitet og nytte av informasjon (kildekritikk).

Vi har i ukene 36-43 arbeidet med Personlige publiseringsmetoder: blogg og wiki. Vi har nå fått opprettet plass på server, og skal fremover også arbeide med hjemmeside - ved bruk av FrontPage. Før vi tar fatt på det, skal vi bli kjent med opphavsrett, copyright og creative commonds. Når vi produserer nettsider, er det helt nødvendig å sette seg godt inn i lovverket. Vi skal denne uken derfor lage en ny side på wiki, som skal hete Opphavsrett, slik at vi senere kan bruke denne som oppslagsverk hvis vi er i tvil under produksjon av tekst, lyd og/eller bilde.

I denne økten skal vi:

Se kortfilmen om hvordan Creative Commons fungerer i motsetning til Copyright. Er engelsken vanskelig så kan du også gå til den den svenske CC side.

Clara.no har en Guide som leder deg til informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale (VERKSTYPER) og aktuelle former for bruk (BRUKSMÅTER). Du kan velge en kombinasjon av verkstype og bruksmåte og søke deg frem til retningslinjene som gjelder for den spesifikke typen bruk du angir.

Oppgave:


Dere skal jobbe som et team - og fordele oppgavene nedenfor etter demokratiske prinsipper (mer om dette i timen) og produsere følgende informasjon på wikisiden vår:

  • Lag ny side: Opphavsrett på wikiens Temasider. Siden (som skal hyperlenkes) skal inneholde følgende punkter/overskrifter:
  • Åndsverksloven §1 (har du denne oppgaven, skal du skrive og forklare denne loven for leserne av klassens wiki)
  • Åndsverksloven §2
  • Opphavsrettens § 21
  • Hva er Creative Commons? (har du denne oppgaven så forklarer du hvordan CC's forskjellige lisenser fungerer)
  • Hva er Tono? (bruk det du har lært og søk etter info på nett - beskriv Tono's organisering og virksomhet)
  • Hva er clara? (se oppgavebeskrivelsen over)

Vi fordeler oppgaver. Når alle har skrevet sitt bidrag på wiki'n, blir det en muntlig fremleggelse fra hvert punkt. Blir det tid til overs, får dere en diskusjonsoppgave - leveres ut i timen.

Ingen kommentarer: