21 september 2006

Uke 43 - Wiki / arbeidsøkt

Læringsmål:

 • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk (...)flickr siden vår

De som ikke var tilstede onsdag 18.10.06, kan lese posten nedenfor - uke 42 - og gjøre oppgavene. Står dere fast, så send gjerne en mail.

Uke 42 - Wiki's

Læringsmål:

 • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk (...)

Hva er wiki? Denne økten skal vi utforske wiki ... Allerede forige økt fikk dere en forsmak på wiki'n Wetpaint

Her er et eksempel på en wiki om: Hva er en wiki?, den er på engelsk. Vi skal utvikle en ressurside for klassen på www.wikispaces.com: Den heter: http://ikt-valgfag.wikispaces.com/ Her skal vi bruke hverandres (klassens) ressurser, og skape felles dokumenter. Gjør deg derfor flid med teksten din!

Oppgaver for økten:

 1. Legg inn lenke fra klassens wiki til bloggen din.
 2. Legg inn tekst på klassens wiki: Her skal du ved å gå til siden (se i menyen til venstre): Temasider, klikke deg videre til siden for Wiki, og enten starte eller fortsette på innhold under overskriftene der, og legge inn minst 1 lenke i denne teksten, som er en beskrivende tekst. Det er to overskrifter:
 • Hva er wiki?: Hva betyr ordet? Hvem laget det? Hvor kommer det fra?
 • Wiki som programvare/applikasjon: Hva slags verktøy er wiki? Hvilken rolle får brukeren? Beskriv dens funksjoner (arkfanene).

Gå etterpå inn i diskusjonsforumet på wiki'en og legg inn din kommentar til diskusjonen:

 • Hva kan wiki brukes til?

Gå også inn på dashboard i bloggen din. Publiser kommentaren på oppgaven - hvis du har en ...

Uke 41 - Nyhetsleser

Læringsmål:

 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder
 • Laste ned: Kunne laste ned ulike (...) informasjonstyper på internett


Program for dagen:

 1. Hva er nyhetsstrømmer (RSS) og hvordan fungerer teknologien?
 2. Vi setter opp vår egen nyhetsleser
 3. Legger inn feed

Oppgave:

Klassen skriver en fellestekst:

Du har fått en invitasjon på e-post, og skal bidra på klassens wiki. Følg lenken i e-posten, klikk deg inn på Nyhetsstrømmer i menyen til venstre på wiki'en. Her legger du inn tekst på sidene: Hva er en nyhetsleser? og Hva er RSS?
Uke 39 - Blogging

Læringsmål:
 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder.
Vi fortsetter med bloggene våre...

Vi fortsetter med bloggene våre ...

Program for økten:

 1. Kort om innhold i blogg
 2. Vi ser filmen: Weblogg in education
 3. Ta bilder av de som mangler ...
 4. Oppgaver:

Gruppeoppgave:
Jobb i par og diskuter/reflekter og skriv en post dere kaller: Blogging - uke 38 , som et refleksjonsnotat, hvor dere besvarer spørsmålene:

 • Hva er en weblogg?
 • Hvem kan blogge?
 • Hvorfor blogge?

Legg inn minst 3 lenker i teksten din (en på hvert spørsmål), hvor du henviser til andre kilder.

Induviduell oppgave:

Finn en blogg på www som du synes formidler innhold av verdi.
Begrunn valget ditt. Hvorfor er dette innholdet, eller denne bloggen nyttig for andre?
Du kan f.eks. bruke en av disse blogsøkemotorene:

Bruk kunnskap fra uke 37, og ressursidene der, for å arbeide effektivt, trygt og kritisk.

Både denne og oppgaven fra uke 37 leveres før høstferien. Lykke til :O)Hvorfor skrive refleksjon?
Når det gjelder mappearbeid - bloggen er vår digitale mappe - så skal det som ligger i den av tekster, lyd, bilder, filmer etc. være dokumentere læringsprodukter og læringsprosesser. Da forstår du sikkert at det er viktig for din del at teksten er så beskrivende så mulig. En god måte å bli en god skriver på, er å se til andre.

Hvordan skrive refleksjon? Produktene du legger ved, skal underbygge og dokumentere det du tar for deg i refleksjonsteksten. Det må være en sammenheng mellom produkt og prosessbeskrivelsen. Hvis du f.eks har laget et bilde ved bruk av effekter i et bildebehandlingsprogram, så kan du dokumentere læringsprosessen ved å vise mer enn bare det ferdige bildet og teksten. Du kan vise til hva du startet med, hvordan det så ut halveis osv. og fortelle hvilke funksjoner du skrittvis brukte.
Det finnes mange måter å skrive refleksjonstekster på. Teksten er viktig når det gjelder å få frem læringsprosessens stadier- hvor kunnskap, praksis og teori flettes sammen. Kanskje kan disse punktene hjelpe deg når det gjelder å beskrive prosesser:


 • Hva har jeg gjort? - har du produsert et produkt (en lydfil, en nettside, et bilde, en artikkel ...)
 • Hvem har jeg gjort det med? - har du arbeidet alene eller i gruppe? Fikk jeg veiledning underveis, av lærer eller medelever, familie eller venner?
 • Hvordan har jeg gjort det? - Det kan være logger eller notater i forbindelse med forelesninger, undervisningsopplegg eller faglitteratur, utdrag fra nettdiskusjoner, sitater fra tekster du/gruppa har utarbeidet, skriftlig respons fra faglærere/medstudenter osv.
 • Hvorfor har jeg gjort det? - Dette kan knyttes til mål for undervisningen, i fagplaner eller læreplaner. Blogg-verktøyet er perfekt for å skrive refleksjonstekster. Man kan lage en utvidet tekst (utvidet fordi man kan lenke til andres tekster, bilder, lydfiler, filmer osv, for så å publisere den, og få tilbakemelding. Publiseringen innebærer at du har et ansvar i forhold til lover og regler. Når vi får plass på server, kan vi lenke til filmer, animasjoner, lydfiler m.m. Og jo mer korrekt beskrivende ditt innhold er, jo mer status og respekt får du fra lesere. Vi skal sammen gjøre hverandre gode, ved å bruke kommentarfunksjonen.


google eller på alltheweb live searc kan du søke etter eksempler på refleksjonstekster eller etter tips om refleksjonstekster.

Om kommentering:
Husk at målet med å gi hverandre kommentarer, er at vi skal gjøre hverandre bedre - ikke dårligere. Det er ofte lettere å se andres mangler, og kommentering er derfor en måte plastre hverandre omsorgsfult på. Hvis jeg ikke har forklart meg godt nok i en tekst, så vil andre ikke forstå meningen i innholdet jeg prøver å formidle. At man da stiller seg undrende, og formidler denne undringen til den som har skrevet teksten - meg, gjør at jeg som skribent får en mulighet til å forbedre teksten (blir en bedre skriver), og at jeg kanskje blir mer bevisst min egen kunnskap på området. Jeg kan også lære mer ved at jeg får et innblikk i andres synspunkter også. Det at noen viser til noe jeg har gjort som er bra, gjør at jeg blir bevisst hva jeg gjorde riktig, og fremgansmåten vil da være lettere å huske en annen gang jeg får bruk for kunnskapen jeg har tilegnet meg.

Så derfor, når du kommenterer:

 • Still (minst) et spørsmål eller to, om noe du undrer deg over i din medelevs tekst (hva mener du med? hvorfor er det slik at? - bruk spørreordene: hva, hvem, hvilke, hvordan, hvorfor osv.
 • Gi (minst) en positiv tilbakemelding på noe du synes vedkommende gjorde bra. Et godt valg, hva du likte med ..., noe du ikke hadde tenkt på før, noe du mener har verdi for andre å vite, kanskje fikk du selv noen nye ideer, så det fra et annet perspektiv, ... osv...

17 september 2006

Uke 38 - Blogging

Læringsmål:
 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder.
Vi fortsetter med bloggene våre...

 1. Hvordan legge inn bilde på bloggen? Vi har lagt inn bilde i post, og har lagt inn bilde på forsiden.
 2. Hvordan lenke opp en ny side, og legge denne inn i menyen?

Hvis du ikke har fått opprettet blogg, gå til:

http://stud.hive.no/~jeanberg/captivate/blogger_feedburner.swf

Der finner du en screencast som gir deg en innføring opprettelse av blogg på www.blogger.com, ikke en så veldig bra en- men brukbar. Det er kun første del av screencasten som tar for seg Blogger, den andre delen tar for seg Feedburner, et annet program vi skal bli kjent med litt senere. Skulle gjerne laget en ny og bedre, men venter fremdeles på at vi skal få plass på server ..., så da får denne holde så lenge.


NB til dere som ikke var tilstede!

 1. Siden det var mange som var borte skyver vi oppgaven en uke frem. Ingen har levert oppgaven fra forige uke (se program for uke 37)! Hvorfor? Jeg antar at jeg ikke har vært tydelig nok i formidling av selve oppgaven - så jeg tar litt av skylda, men mener at jeg var ganske klar på viktigheten av å følge med på denne siden. Sjekk e-mailen din minst en gang i døgnet - og gjør det til en god vane, det er en del av din digitale kompetanse ...
 2. Kanskje noen i klassen din som var på denne økten, har mulighet til å vise deg hvordan vi la inn bilde i post og på forside, samt lenke i meny. Det skader ikke å prøve :O)