21 september 2006

Uke 42 - Wiki's

Læringsmål:

  • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den dititale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk (...)

Hva er wiki? Denne økten skal vi utforske wiki ... Allerede forige økt fikk dere en forsmak på wiki'n Wetpaint

Her er et eksempel på en wiki om: Hva er en wiki?, den er på engelsk. Vi skal utvikle en ressurside for klassen på www.wikispaces.com: Den heter: http://ikt-valgfag.wikispaces.com/ Her skal vi bruke hverandres (klassens) ressurser, og skape felles dokumenter. Gjør deg derfor flid med teksten din!

Oppgaver for økten:

  1. Legg inn lenke fra klassens wiki til bloggen din.
  2. Legg inn tekst på klassens wiki: Her skal du ved å gå til siden (se i menyen til venstre): Temasider, klikke deg videre til siden for Wiki, og enten starte eller fortsette på innhold under overskriftene der, og legge inn minst 1 lenke i denne teksten, som er en beskrivende tekst. Det er to overskrifter:
  • Hva er wiki?: Hva betyr ordet? Hvem laget det? Hvor kommer det fra?
  • Wiki som programvare/applikasjon: Hva slags verktøy er wiki? Hvilken rolle får brukeren? Beskriv dens funksjoner (arkfanene).

Gå etterpå inn i diskusjonsforumet på wiki'en og legg inn din kommentar til diskusjonen:

  • Hva kan wiki brukes til?

Gå også inn på dashboard i bloggen din. Publiser kommentaren på oppgaven - hvis du har en ...

Ingen kommentarer: