21 september 2006

Uke 41 - Nyhetsleser

Læringsmål:

  • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder
  • Laste ned: Kunne laste ned ulike (...) informasjonstyper på internett


Program for dagen:

  1. Hva er nyhetsstrømmer (RSS) og hvordan fungerer teknologien?
  2. Vi setter opp vår egen nyhetsleser
  3. Legger inn feed

Oppgave:

Klassen skriver en fellestekst:

Du har fått en invitasjon på e-post, og skal bidra på klassens wiki. Følg lenken i e-posten, klikk deg inn på Nyhetsstrømmer i menyen til venstre på wiki'en. Her legger du inn tekst på sidene: Hva er en nyhetsleser? og Hva er RSS?
Ingen kommentarer: