21 september 2006

Uke 39 - Blogging

Læringsmål:
 • Kommunisere: Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier og via ulike personlige publiseringsmetoder.
Vi fortsetter med bloggene våre...

Vi fortsetter med bloggene våre ...

Program for økten:

 1. Kort om innhold i blogg
 2. Vi ser filmen: Weblogg in education
 3. Ta bilder av de som mangler ...
 4. Oppgaver:

Gruppeoppgave:
Jobb i par og diskuter/reflekter og skriv en post dere kaller: Blogging - uke 38 , som et refleksjonsnotat, hvor dere besvarer spørsmålene:

 • Hva er en weblogg?
 • Hvem kan blogge?
 • Hvorfor blogge?

Legg inn minst 3 lenker i teksten din (en på hvert spørsmål), hvor du henviser til andre kilder.

Induviduell oppgave:

Finn en blogg på www som du synes formidler innhold av verdi.
Begrunn valget ditt. Hvorfor er dette innholdet, eller denne bloggen nyttig for andre?
Du kan f.eks. bruke en av disse blogsøkemotorene:

Bruk kunnskap fra uke 37, og ressursidene der, for å arbeide effektivt, trygt og kritisk.

Både denne og oppgaven fra uke 37 leveres før høstferien. Lykke til :O)Hvorfor skrive refleksjon?
Når det gjelder mappearbeid - bloggen er vår digitale mappe - så skal det som ligger i den av tekster, lyd, bilder, filmer etc. være dokumentere læringsprodukter og læringsprosesser. Da forstår du sikkert at det er viktig for din del at teksten er så beskrivende så mulig. En god måte å bli en god skriver på, er å se til andre.

Hvordan skrive refleksjon? Produktene du legger ved, skal underbygge og dokumentere det du tar for deg i refleksjonsteksten. Det må være en sammenheng mellom produkt og prosessbeskrivelsen. Hvis du f.eks har laget et bilde ved bruk av effekter i et bildebehandlingsprogram, så kan du dokumentere læringsprosessen ved å vise mer enn bare det ferdige bildet og teksten. Du kan vise til hva du startet med, hvordan det så ut halveis osv. og fortelle hvilke funksjoner du skrittvis brukte.
Det finnes mange måter å skrive refleksjonstekster på. Teksten er viktig når det gjelder å få frem læringsprosessens stadier- hvor kunnskap, praksis og teori flettes sammen. Kanskje kan disse punktene hjelpe deg når det gjelder å beskrive prosesser:


 • Hva har jeg gjort? - har du produsert et produkt (en lydfil, en nettside, et bilde, en artikkel ...)
 • Hvem har jeg gjort det med? - har du arbeidet alene eller i gruppe? Fikk jeg veiledning underveis, av lærer eller medelever, familie eller venner?
 • Hvordan har jeg gjort det? - Det kan være logger eller notater i forbindelse med forelesninger, undervisningsopplegg eller faglitteratur, utdrag fra nettdiskusjoner, sitater fra tekster du/gruppa har utarbeidet, skriftlig respons fra faglærere/medstudenter osv.
 • Hvorfor har jeg gjort det? - Dette kan knyttes til mål for undervisningen, i fagplaner eller læreplaner. Blogg-verktøyet er perfekt for å skrive refleksjonstekster. Man kan lage en utvidet tekst (utvidet fordi man kan lenke til andres tekster, bilder, lydfiler, filmer osv, for så å publisere den, og få tilbakemelding. Publiseringen innebærer at du har et ansvar i forhold til lover og regler. Når vi får plass på server, kan vi lenke til filmer, animasjoner, lydfiler m.m. Og jo mer korrekt beskrivende ditt innhold er, jo mer status og respekt får du fra lesere. Vi skal sammen gjøre hverandre gode, ved å bruke kommentarfunksjonen.


google eller på alltheweb live searc kan du søke etter eksempler på refleksjonstekster eller etter tips om refleksjonstekster.

Om kommentering:
Husk at målet med å gi hverandre kommentarer, er at vi skal gjøre hverandre bedre - ikke dårligere. Det er ofte lettere å se andres mangler, og kommentering er derfor en måte plastre hverandre omsorgsfult på. Hvis jeg ikke har forklart meg godt nok i en tekst, så vil andre ikke forstå meningen i innholdet jeg prøver å formidle. At man da stiller seg undrende, og formidler denne undringen til den som har skrevet teksten - meg, gjør at jeg som skribent får en mulighet til å forbedre teksten (blir en bedre skriver), og at jeg kanskje blir mer bevisst min egen kunnskap på området. Jeg kan også lære mer ved at jeg får et innblikk i andres synspunkter også. Det at noen viser til noe jeg har gjort som er bra, gjør at jeg blir bevisst hva jeg gjorde riktig, og fremgansmåten vil da være lettere å huske en annen gang jeg får bruk for kunnskapen jeg har tilegnet meg.

Så derfor, når du kommenterer:

 • Still (minst) et spørsmål eller to, om noe du undrer deg over i din medelevs tekst (hva mener du med? hvorfor er det slik at? - bruk spørreordene: hva, hvem, hvilke, hvordan, hvorfor osv.
 • Gi (minst) en positiv tilbakemelding på noe du synes vedkommende gjorde bra. Et godt valg, hva du likte med ..., noe du ikke hadde tenkt på før, noe du mener har verdi for andre å vite, kanskje fikk du selv noen nye ideer, så det fra et annet perspektiv, ... osv...

Ingen kommentarer: