05 desember 2006

Uke 50 - Prøve i It'sLearning

Uke 51 - 13 desember - blir det ingen undervisning som vanlig. Dere trenger ikke møte på skolen!

Vi skal ha en nettbasert test som ligger i It'sLearning. Testen er obligatorisk. Det innebærer at de som ikke har tatt testen innen fristen 13.12.06 klokken 13:30 vil få registrert fravær.

Dere får 3 forsøk i tilfelle dere ønsker å prøve litt først eller i tilfelle det skulle oppstå uforutsette problemer (men trenger ikke bruke mer enn 1). Resultatet av testen blir ikke synlig før fristen går ut (se dato og klokkeslett over).

Karakterskalaen blir som følger:

Karakter 1: 5 - 25%
Karakter 2: 26 - 35%
Karakter 3: 36 - 60%
Karakter 4: 61 - 80%
Karakter 5: 81 - 95%
Karakter 6: 96 - 100%

Testen inneholder sprøsmål hentet fra fagstoff vi har gått igjennom hittil i år. Det er to forskjellige typer spørsmål: flervalgsspørsmål og ja/nei spørsmål. På flervalsspørsmålene kan det være flere riktige eller gale påstander, ikke bare ett.

Dere finner fagstoffet på bloggen vår, enten i slideshare presentasjonene, via lenker og henvisninger i tekstene på bloggpostene eller i kompendiet som ble delt ut i uke 45.

Dere må gjerne også samarbeide og diskutere med hverandre - gjerne ved bruk av nettkommunikasjon (f.eks. ved bruk av MSN-messenger eller chat funksjonen i It'sLearning. Bruk wiki'n vår som ressurs (husk å legg inn ditt bidrag!!!), hverandres blogger (jobb med loggføringen!!!), søk på nett osv. - alle hjelpemidler er tillatt.

Lykke til c",)

Ingen kommentarer: