05 desember 2006

Uke 51 - Presentasjon av nettsted!

Onsdag 20 desember - siste samling før jul. Denne økten skal alle presentere nettstedet sitt ved en muntlig presentasjon. Dere (klassen) har selv utarbeidet vurderingskriterier (se nedenfor). Hver og en er også med i en responsgruppe til to andre elever. Ta med deg litt brus/snacks og forbered deg litt i forkant ved å sjekke dine medelevers nettside dagen før slik at du møter forberedt. Se også teksten om responsgiver og mottaker nedenfor. For ordens skyld legges også ved liste over hvem som skal gi respons og få respons - fra hvem :O)

Vurderingskriterier for nettstedet:

  1. Navigasjon: Du skal ha en oversiktlig meny som er lett å navigere i
  2. Regler for Copyright skal følges
  3. Layout: Fargebruk og teksttype vurderes

Vurderingskriterier for muntlig presentasjon:

  1. Bruk faguttrykk
  2. Vær tydelig

Responsgrupper:
Responsgruppen skal gi respons til den som presenterer sitt nettsted. Lærer vil også gi respons - til alle. Andre medelever kan gi respons hvis de ønsker. Nedenfor ligger en oversikt. Finn ut hvem du skal gi respons til, og forbered deg ved å ta en titt innom vedkommendes nettsted før du møter.

Tommy: Får respons fra Stine og Bree
Magne: Får respons fra Bree og Tommy
Daniel: Får respons fra Tommy og Magne
Robin: Får respons fra Magne og Daniel
Per Ole: Får respons fra Daniel og Robin
Joakim: Får respons fra Robin og Per Ole
Anders: Får respons fra Per Ole og Joakim
Bree: Får respons fra Joakim og Anders
Stine: Får respons fra Anders og Bree

Responsgiver skal/kan:

  1. Kommentere det som er positivt ved presentasjonen (i forhold til vurderingskriterier, muntlig fremlegg, organisering av innhold, presentasjon av innhold, faglige/tekniske løsninger som viser bredde og dybde i faget (valg av farger, teksttyper, bruk av kilder/henvisninger etc.)
  2. Stille spørsmål ... til f.eks. det faglige innholdet (Er det noe du ikke forstår, eller kunne tenke deg å vite noe om?)
  3. Være spesifikk, formulere deg konkret ...

Den som mottar respons skal:

  1. Notere seg spørsmålene (på en eller annen måte bør du ta med deg den konstruktive kritikk, slik at du kan forbedre/videreutvikle nettstedet ditt
  2. Spørre om det er noe responsgiver(e) vil ha svar på

Ingen kommentarer: