28 november 2006

Uke 48 - arbeidsøkt

Vi fortsetter med nettstedet vårt.
  • Opprett en html-side på nettstedet ditt, hvor du presenterer deg selv.
  • Legg inn lenker til medelevers nettsider

Alle har fått tilbakemelding på mappekravene. Det er mange som trenger å arbeide mer med mappekravene (oppgavene). På elevsiden ligger en oversikt over gjennomgående mangler og minstekrav for godkjenning av mappekravene. Se gjennom listen slik at du kan spørre lærer eller medelever hvis det er noe du trenger veiledning i.

Ingen kommentarer: