04 februar 2007

Uke 6 - Lyd

I uke 6 skal jeg på klasseleder kurs, og undervisningen er derfor denne uken nettbasert:

Læringsmål:

Under hovedområdet Motta:
Grunnleggende ferdigheter: Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, samt beherske enkle ferdigheter i bruk av datamaskin og programvarer.

Under hovedområdet Skape:
Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den digitale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk, blant annet gjennom bruk av weblogg, wiki og andre Web 2.0 verktøy.


Oppgave:

 1. Gjør deg kjent med lydredigeringsprogrammet Aucacity - se også info nedenfor!
 2. Elever ved Bryne vgs, har laget noen digitale historier. Legg igjen en konstruktiv kommentar på en av filmene (vær seriøs, blogg mot andre slik du vil andre skal blogge til deg).
 3. Begynn å skrive/tenk(e) på din egen digitale historie, tips til ideer får du ved å se filmene. Historien skal ikke være lang (1 - 2 min. lang å lese), og du skal stille med bilder. Enten bilder du tegner i Photoshop/PhotoFiltre, bilder du skanner, eller tar med digitalkamera. Vi går dypere inn i tema i uke 9, men du bør altså begynne å tenke på tema allerede. Kanskje kan vinterferien være en fin anledning for å samle bilder til en historie ...Audacity

Trenger du veiledning for å laste ned programmet? Gå til PIM


Audacity er en enkelt, men svært anvendelig lydeditor. Det betyr at du kan bearbeide lyd ved hjelp av Audacity. Audacity håndterer formatene WAV, MP3 og Ogg Vorbis. Audacity er lett å forstå og å bruke. Ved hjelp av audacity (og de fleste andre lydeditorer) kan en:

 • Gjøre opptak av lyd
 • Klippe bort lyd, fjerne støy, hosting, lange pauser osv.
 • Kopiere lydsekvens
 • Klippe sammen lydsekvenser
 • Øke eller minke volumet på en lydsekvens
 • Fade inn og ut
 • Mikse lyd
 • Konvertere mellom lydformater
 • Audacity fungerer for eksempel godt i samspill med MovieMaker m.m.
Audacity er et gratis åpenkildekode program.

Programnavn: Audacity
Nettsted:
http://audacity.sourceforge.net/
Last ned program
http://audacity.sourceforge.net/windows.php
Dokumentasjon
http://audacity.sourceforge.net/tutorials.php

Ingen kommentarer: