21 mars 2007

Uke 12 - Vi fortsetter der vi slapp ...

Mål for økten: Skape og samarbeid!
  • Samarbeide: Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den digitale teknologien til samarbeid og deltagelse i virtuelle nettverk, blant annet gjennom bruk av weblogg og wiki og andre Web 2.0 verktøy.
  • Skape/kreere: Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmeside, og utvikle nytt gjennom bruk av digitale verktøy og programvarer.

Noen valgte å arbeide hjemmefra, mens andre valgte å få veiledning på skolen forige økt. De som arbeidet hjemme skulle legge ut en logg på sin blogg.

Vi fortsetter der vi slapp. De som ikke har med bilder selv, kan finne materiale på nett som kan brukes i stedetfor.

Det blir en ren arbeidsøkt med veiledning og samarbeid.

Ingen kommentarer: